Parylene Coaten

High Voltage Potting & Coating (HVPC) is een expert op het gebied van parylene coating. Paryleen is de beste conformal coating die toegepast wordt ter bescherming van hoogwaardige hoogspanningsproducten. HVPC beschikt over een volledig gekwalificeerd parylene opdampproces om de coating volgens MIL standaard aan te brengen.

Parylene Coating proces

De parylene coating zorgt voor een vochtbarrière en dat het product wordt beschermd tegen invloeden van buitenaf. Parylene, ook wel paraxyleen genoemd, wordt middels een vacuüm opdampproces opgebracht op het product. Het basismateriaal wordt gesublimeerd in de vaporizer tot een gasvormig dimeer. Dit dimeer (dimer) wordt middels pyrolyse gekraakt tot een gasvormig monomeer. Het gasvormige monomeer condenseert vervolgens in de proceskamer op het product met een uniforme laagdikte van enkele micrometers.
 

Het gehele parylene proces omvat meer dan het opdampen alleen. Met name de reiniging van het product is belangrijk. Dit is nodig om het product vrij te maken van alle vervuiling en ionen. Een hechtingspromotor die zorgt voor betere hechting en het maskeren van de keep-out areas is noodzakelijk. Aan het eind van het parylene proces wordt de laagdikte gemeten, de maskering verwijderd en het product visueel gecontroleerd.


De voordelen van parylene coating ten opzichte van andere coatings zijn:

  • Uniforme laagdikte (moleculair)

  • Pinhole en stress vrije applicatie

  • Extreem hoge doorslagspanning

  • Moisture barrier

  • Medisch toepasbaar

  • Transparant

Dit maakt parylene coating tot de beste conformal coating in de high-tech industrieën. 
 

Een aantal voorbeelden waar parylene coating wordt toegepast zijn printplaten en elektronische units in de luchtvaart. De parylene coating zorgt ervoor dat het product van de omgeving wordt beschermd. Ook is de toepassing van parylene ideaal bij klinische toepassingen doordat parylene coating een lage wrijvingscoëfficiënt bevat. Lage wrijvingscoëfficiënt betekent minder weerstand, dus minder warmte/ verliezen. 
 

Bij HVPC bieden we parylene coating als opzichzelfstaand product maar ook als onderdeel van het algehele productieproces. Informeer naar de mogelijkheden.